PANEL KLIENTA


WYSZUKIWARKI

NASI KLIENCI
AKTUALNOŚCIKomponent opracowany i opisany w ramach prac badawczo rozwojowych (kolejny szablon wnioskowania asocjacyjnego), pozwolił na wypracowanie cech systemu informatycznego, które można utożsamić z umiejętnościami i kompetencjami w procesie przyswajania nowej wiedzy - komponent ten odpowiedzialny będzie za zdolność do samo-uczenia i automatycznego programowania nowych funkcji systemu.


Znane i funkcjonujące w literaturze naukowej i technicznej modele pamięci asocjacyjnych, oparte są na sieciach neuronowych (np. sieć Hopfielda, Hamminga, Hiltona, sieci BAM). Przedstawiony w dokumencie model, chociaż oparty na koncepcji sieci (lub raczej samoorganizującego się grafu), z obliczeniami neuronowymi nie ma nic wspólnego i na poziomie strukturalnym, nie odwołuje się do żadnych analogii biologicznych.


Databroker S.A. uruchomił platformę Customer Service Automation
Databroker S.A. wszedł w segment automatycznego zarządzania procesami obsługi klienta dzięki uruchomieniu oprogramowania Customer Service Automation. Automatyzacja pozwala na wzrost efektywności w zakresie masowej komunikacji, w przypadku e-maili do 80%, w przypadku chatów do 50%, a co najmniej 30% połączeń telefonicznych realizować bez udziału konsultanta. Wykorzystanie oprogramowania klasy Customer Service Automation ogranicza koszty obsługi klienta o 50%.


Customer Service Automation – optymalizacja obsługi Klienta
Coraz częściej do naszego profesjonalnego języka trafiają określenia z języka angielskiego , zawierające słowo „automation” (ang. „automatyzacja”). Najbardziej rozpowszechnione jest określenie „marketing automation”, które określa automatyzację procesów związanych z marketingiem realizowanym w Internecie , za pomocą specjalistycznego oprogramowania. Działania marketingowe firmy prowadzą do tego, aby potencjalnie zainteresowany Klient trafił do Biura Obsługi Klienta (lub innej struktury obsługującej zainteresowanych Klientów) i aby tam został obsłużony. Na etapie kontaktu firmy z zainteresowanym Klientem przechodzimy do rozwiązań z zakresu Customer Service Automation.
Nie dajmy się jednak zwieść określeniu „automatyzacja”. Nadal kluczową rolę w kontaktach z Klientami firmy mają pracownicy, ich umiejętności i kompetencje, jednakże profesjonalne narzędzia Customer Service Automation dają zespołowi obsługi Klienta szansę na efektywniejszą prace. Z perspektywy firmy działania zespołu obsługi Klienta wyposażonego w narzędzia Customer Service Automation są szybsze, efektywniejsze, produktywniejsze i mierzalne.